அழகு

ஐகார்லியில் இருந்து ஆப்லெட்டனுக்குச் சென்ற குழந்தை நட்சத்திரமான நோவா முன்கை சந்திக்கவும்

10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, நிக்கலோடியோனின் புரோட்டோ-மில்லினியல் சிட்காம் ஐகார்லியில் கிப்பியாக நடித்த நோவா முன்கிற்கு உலகம் பெருமளவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. எச்சரிக்கையின்றி தனது சட்டையை கழற்றுவதில் மிகவும் பிரபலமான ஒரு ரஸமான கூபால் (அவர்களின் நடுநிலைப்பள்ளியில் உள்ளவர்களுக்கு நகைச்சுவையான நகைச்சுவை), அப்போதைய கிப்பி வெகு தொலைவில் உள்ளது ...